Helios Nephrite

 • primárně je určen pro firmy větší nebo střední velikosti,
 • naprosto otevřená architektura využívající objektově orientované technologie – umožňuje snadné změny v systému resp. tvorbu nových modulů a je ideální pro ty organizace, které mají zájem svůj informační systém dynamicky přizpůsobovat měnícím se informačním potřebám svých pracovišť,
 • samozřejmostí je podpora víceúrovňové architektury a tvorby OLE serverů tak, jak ji umožňují poslední verze produktu MS Visual Studio a MS SQL,
 • součástí dodávky systému jsou i garance na trvalé zajišťování shody s platnou legislativou a poskytování upgrade pro nové technologie (servery, sítě, operační systémy),
 • koncepce centralizované i distribuované práce s daty je dána použitým vývojovým prostředím. Systém standardně podporuje všechny moderní technologie pro přístup k datům (vzdálený přístup, export-import, replikace, Internet, Intranet).
 • samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní uživatelské moduly a rozhraní prostřednictvím unikátní vývojové platformy HELIOS Nephrite Open
  • na jejím základě mohou ostatní vývojářské firmy vyvíjet další specializované aplikace a integrovat je přímo do systému,
  • obsahuje vývojové jádro včetně vlastního CASE,
  • výčet nadstandardních řešení je prakticky neomezený.

Vybrané reference Helios Green