Helios iNuvio

 • svým charakterem systém nejlépe vyhovuje potřebám řízení menších a středně velkých organizací,
 • vychází ze dvou silných stavebních kamenů:
  • zkušeností společnosti Asseco Solutions, a.s. s vývojem a komplexní podporou ekonomických systémů,
  • výsledků světového giganta Microsoft, na jehož databázové platformě MS SQL Server je nový Helios iNuvio postaven,
 • nabízí moderní grafické prostředí, bezpečnost, stabilitu a rychlý přístup k požadovaným datům,
 • vyniká vysokou mírou škálovatelnosti a flexibilním analytickým rozsahem, který optimálně reflektuje potřeby uživatelů,
 • patří k němu standardně široká paleta služeb – počínaje prvním kontaktem s potencionálním zájemcem přes zaškolení obsluhy až po rozsáhlý poprodejní servis,
 • k základním modulům jsou nabízeny další, které společnost Asseco Solutions, a.s. připravuje společně se svými autorizovanými vývojovými partnery – mezi jinými jde například o agendu Výroba, rozšířenou agendu Doprava, manažerskou nadstavbu MIS či internetový obchod. Celý modulární systém pracuje v reálném čase, všichni účastníci jsou připojeni on-line.
 • systém vychází v každém okamžiku z platného stavu legislativy. Každá změna, jež se do vedení firemní agendy promítne, je pohotově zpracována. Aktualizace systému je možná více způsoby – podle přání zákazníka. Všechny moduly mají vytvořen soubor přístupových práv, jimiž lze eliminovat únik nežádoucích informací mimo okruh odborných pracovníků a zároveň vyloučit nebezpečí neodborného zásahu do struktury systému.

Vybrané reference Helios Orange